Преглед>
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Стартирай анимацията
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com

 
(close)
Intertek Moody - Technical Services
 
Intertek (localhost)
Услуги по индустрии
Самолетостроене & Автомобилостроене
Социални /етични/ одити
Строителни продукти
Химикали
Потребителски стоки & търговия на дребно
Електрическа & Електронна
Енергетика
Храни & Земеделие
Правителство и институции
Промишленост & производство
IT & Далекосъобщения
Медицина & Фармация
Полезни изкопаеми
Текстилна & обувна
Играчки, игри и потребителски стоки
  
Intertek взе участие в дискусия на тема: „Подобряване на безопасността на движение по пътищата на територията на Община Смолян

На 25.11.2016 г. в град Смолян се проведе дискусия между представители на организации ...

Областна дирекция на МВР – гр. Пловдив със сертификат за съответствие с изискванията на ISO 39001:2012 от Intertek
Бизнес-закуска във връзка с промените в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 бе проведена в гр. Варна
Проактивно управление на риска за оптимизиране на системи и операции по гарантиране на сигурността и опазване на човешките права

  
НОВИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ INTERTEK ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА БИЗНЕСА

Intertek предлага на Вашето внимание нов пакет от услуги - решения, разработени за ...

Intertek с акредитация за сертификация на Системи за управление на безопасността на движение по пътищата спрямо ISO 39001
NEW RISK & BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SOLUTIONS
True Source Honey™ избира Intertek за Глобалната инициатива по проследимост на пчелен мед